De naam Schueremans heeft verschillende varianten : Schueremans, Van der Schueren en Verschueren. De naam wijst op een plaats van afkomst, misschien wel een hoeve met een opvallende schuur. De naam kan ook afgeleid zijn va een hoeve genaamd Hof ter Schueren. Een dergelijke plaatsnaam vonden we in 1355 te Duisburg bij Tervuren.

Bron”De geschiedenis van de familie Schuer(e)mans” uitgegeven door de Genootschap voor heemkunde van Herent.

Maria Stevens-Jozef Schueremans
Edmond-Louise-Emile

Edmond Schueremans / Simonne Weets